BänkplÅtsax 2042

Teknisk Data
Längd skär 200 mm
Klipper max stå:lplåt 6 mm
Klipper max rundstål 13 mm
Vikt 18 kg

Tillbaka